USD kids

USD KIDS werd door ons opgestart aangezien meerdere ouders naar ons toekwamen met de vraag of hun kinderen ook konden deelnemen aan onze (ADULT) lessen. De veranderende tijden, het algemene onveiligheidsgevoel en de wetenschap dat men allereerst op zichzelf dient te rekenen lieten veel mensen met vragen achter … vragen waarmee ze naar USD toe stapten!

Omdat we echter ook dienen rekening te houden met het mentale platform van de jeugd (en jong volwassenen) werd door USD besloten eerst een specifiek lessenpakket uit te bouwen, gericht op dit jeugdig(ere) doelpubliek.

Met dank aan Jurgen en Jonas, die zich spontaan aanboden dit aspect op zich te nemen en uit te werken, werden testlessen georganiseerd in scholen, werden weerbaarheidsdrills getest, cardio oefeningen op KIDS niveau voorzien en stap voor stap… kwam het allemaal dichterbij!

In januari 2019 werd aan dit kader dan ook Shari toegevoegd zodat ook het ‘vrouwelijke’ aspect beter aan bod kon komen. Shari is tevens ook een technisch begaafd bokser zodat ook deze skills naar de KIDS worden overgebracht.

Jarenlange inzet gaat ook gepaard met wijzigingen en verliezen. Net zoals vele kids komen en gaan dienden we in 2021 door werkomstandigheden afscheid te nemen van Jurgen en in 2022 van Shari. Een nieuwe enthousiaste kracht, Julie, werd dan weer toegevoegd aan het team.

USD KIDS wil uw kinderen weerbaar en alert maken! Zelfbewuster en ‘in shape’ en daardoor in staat op eigen houtje een ‘foute’ situatie correct in te schatten en hier gepast op te reageren! Op basis van speelse fysieke drills worden stapsgewijs self defence moves meegegeven dewelke in een veilige omgeving (en onder supervisie) kunnen ingeoefend worden!

Vanaf januari 2023 zal een ingrijpende wijziging plaatsvinden in het USD KIDS lespakket. De donderdagles wordt stopgezet en de KIDS zullen voorafgaand aan de ADULTS hun les volmaken, dit om organisatorische redenen en om continuïteit te kunnen verzekeren.

USD KIDS > één of twee uur per week / vanaf 12 tot 15 / 16  jaar / geen verdere verplichtingen / speelse cardio oefeningen / opbouwen van zelfvertrouwen / werken in thema’s / instappen steeds mogelijk / …

USD <> ONE TEAM <> ONE PURPOSE