USD KIDS Coaches

Jonas De Brabanter

LESGEVER / HEAD KIDS COACH

USD lid sinds de opstart, een kerel met de ambitie en drive om zichzelf op te werken tot (full USD) instructeur!

Jonas heeft het lesgeven in zich en overweegt zelfs ooit leraar te worden. Een logische stap dus voor hem om zijn ‘USD know how’ door te geven aan onze KIDS! Hij staat in voor cardio, mentale weerbaarheid en het opbouwen van zelfbewustzijn bij de KIDS! Jonas zal instaan voor het verfijnen van de technieken na de initiële aanname ervan.
Jonas behaalde in september 2020 ook het Basic Life Support (BLS) attest van de European Resuscitation Council. Recent nam hij ook het initiatief de cursus ‘sportongevallen en revalidatiecoach’ aan te vatten!

 

 

Julie De Schryver

LESGEVER / KIDS COACH

USD lid sinds vele jaren en steeds aanwezig, goedlachs en vol energie.
Door de noodzaak een vrouwelijk KIDS coaching lid te hebben werd Julie gepolst of ze het zou zien zitten ons bij te staan in dit aspect, een uitdaging dewelke zij met beide handen aangreep.
Als jongste van het team brengt zij zowel jeugdig plezier als oprechte verbazing wanneer ook zij nog nieuwe dingen leert.
Enthousiasme is één van de meest belangrijke factoren voor een coach en mede daarom zijn we heel blij Julie tot ons team te mogen rekenen.

FORMER KIDS COACHES (gestopt)

Jurgen Van Dierdonck

EX – LESGEVER / KIDS COACH

USD lid sinds de opstart, initieel gestart in Kung Fu en na een uitgebreid parcours in Krav Maga overgestapt naar Urban Self Defence.

Jurgen was één van de initiatiefnemers van de KIDS lessen en fungeerde ook als ‘sturend coach’. Samen met Jonas stelde hij een stevig onderbouwd lessenpakket samen om zodoende onze USD KIDS snel weerbaar, alert en ‘in shape’ te krijgen! Op een dikwijls speelse maar soms ook strenge wijze worden deze moves er via drills ingewerkt. 

Jurgen was als politieagent en lid van een interventieteam ook perfect op de hoogte van de wetgeving aangaande deze materie en kon ook hierdoor de nodige gepaste tips en raadgevingen meegeven. Werkgerelateerde en privé aangelegenheden maakten dat Jurgen zich niet langer op geregelde basis kon vrijmaken voor de USD KIDS. Op 16 augustus 2021 namen we aldus afscheid van deze coach en danken hem voor zijn jarenlange inzet.

Shari Van Droogenbroeck

EX – LESGEVER / KIDS COACH 

USD lid sinds de begindagen en tevens een lid dat door constante aanwezigheid op training de wil tot groeien en verbeteren duidelijk liet opmerken. Shari was voor USD hét typevoorbeeld van de wil om ‘a hard target’ te worden!

Shari was in het begin als enige vrouw in het lesgevend kader perfect geplaatst om een tegenwicht te zijn aan het mannelijk machismo, hetwelk toch wat eigen is aan zelfverdedigingsclubs. Zij stond als KIDS coach mee in voor de begeleiding van de jongere categorie en nam telkens de boks-initiaties op zich, aangezien hierin bij haar reeds een krachtige basis aanwezig was. 

Wegens grote wijzigingen in haar werktijden en mede door relationele omstandigheden is Shari uit het USD KIDS COACHING team gestapt.
We wensen haar al het beste en danken haar voor de jarenlange inzet.