USD KIDS Coaches

Jonas De Brabanter

LESGEVER / HEAD KIDS COACH

USD lid sinds de opstart, een kerel met de ambitie en drive om zichzelf op te werken tot (full USD) instructeur!

Jonas heeft het lesgeven in zich en overweegt zelfs ooit leraar te worden. Een logische stap dus voor hem om zijn ‘USD know how’ door te geven aan onze KIDS! Hij staat in voor cardio, mentale weerbaarheid en het opbouwen van zelfbewustzijn bij de KIDS! Jonas zal instaan voor het verfijnen van de technieken na de initiële aanname ervan.
Jonas behaalde in september 2020 ook het Basic Life Support (BLS) attest van de European Resuscitation Council. Recent nam hij ook het initiatief de cursus ‘sportongevallen en revalidatiecoach’ aan te vatten!

KIDS COACHES (tijdelijk) non-actief

Shari Van Droogenbroeck

LESGEVER / KIDS COACH 

USD lid sinds de begindagen en tevens een lid dat door constante aanwezigheid op training de wil tot groeien en verbeteren duidelijk laat opmerken. Shari is hét typevoorbeeld van de wil om ‘a hard target’ te worden!

Shari was in het begin als enige vrouw in het lesgevend kader perfect geplaatst om een tegenwicht te zijn aan het mannelijk machismo, hetwelk toch wat eigen is aan zelfverdedigingsclubs. Zij staat als KIDS coach mee in voor de begeleiding van de jongere categorie en zal telkens de boks-initiaties op zich nemen, aangezien hierin bij haar reeds een krachtige basis aanwezig is. Shari geeft bij onze KIDS cardio en opvolging / ondersteuning bij de lessen.

Wegens grote wijzigingen in haar werk- en relationele omstandigheden is Shari momenteel non-actief als USD KIDS COACH. We hopen haar later terug te zien op de mat en wensen haar al het beste.

FORMER KIDS COACHES (gestopt)

Jurgen Van Dierdonck

EX – LESGEVER / KIDS COACH

USD lid sinds de opstart, initieel gestart in Kung Fu en na een uitgebreid parcours in Krav Maga overgestapt naar Urban Self Defence.

Jurgen was één van de initiatiefnemers van de KIDS lessen en fungeerde ook als ‘sturend coach’. Samen met Jonas stelde hij een stevig onderbouwd lessenpakket samen om zodoende onze USD KIDS snel weerbaar, alert en ‘in shape’ te krijgen! Op een dikwijls speelse maar soms ook strenge wijze worden deze moves er via drills ingewerkt. 

Jurgen was als politieagent en lid van een interventieteam ook perfect op de hoogte van de wetgeving aangaande deze materie en kon ook hierdoor de nodige gepaste tips en raadgevingen meegeven. Werkgerelateerde en privé aangelegenheden maakten dat Jurgen zich niet langer op geregelde basis kon vrijmaken voor de USD KIDS. Op 16 augustus 2021 namen we aldus afscheid van deze coach en danken hem voor zijn jarenlange inzet.