Kids Coaches

Jurgen Van Dierdonck

USD lid sinds het begin, gestart in Kung Fu en na een uitgebreid parcours in Krav Maga overgestapt naar Urban Self Defence.

Jurgen is één van initiatiefnemers van de KIDS lessen en zal hierin ook als ‘head coach’ fungeren. Samen met Jonas stelde hij een stevig onderbouwd lessenpakket op om zodoende onze USD KIDS snel weerbaar, alert en ‘in shape’ te krijgen!

Jurgen is als politieagent en lid van een interventieteam ook perfect op de hoogte van de wetgeving aangaande deze materie en kan ook hierdoor de nodige gepaste tips en raadgevingen meegeven.

Jonas De Brabanter

USD lid sinds het begin, een kerel met de ambitie en drive om zichzelf op te werken tot (full USD) instructeur!

Jonas heeft het lesgeven in zich en overweegt zelfs ooit leraar te worden. Een logische stap dus voor hem om zijn ‘USD know how’ door te geven aan onze KIDS! Samen met Jurgen staat hij in voor cardio, mentale weerbaarheid en het opbouwen van zelfbewustzijn bij de KIDS! Jonas zal instaan voor het verfijnen van de technieken na de initiële aanname ervan.

Shari Van Droogenbroeck

USD lid sinds het begin en tevens een lid dat door constante aanwezigheid op training de wil tot groeien en verbeteren duidelijk laat opmerken.

Shari is als enige vrouw in het lesgevend kader perfect om een tegenwicht te zijn aan het mannelijk machismo hetwelk toch wat eigen is aan zelfverdedigingsclubs. Zij staat als KIDS coach in voor de begeleiding van de jongere categorie en zal tevens de boksinitiaties op zich nemen.
Shari geeft bij onze KIDS cardio en opvolging / ondersteuning bij de lessen.