Belangrijk

GEACHT KANDIDAAT LID,

Gelieve volgende  gegevens zo snel mogelijk te bezorgen via één van volgende media:

WHAT WE NEED FROM YOU:

 • Naam + voornaam
 • Volledig adres : straat + nummer + postcode + gemeente
 • Rijksregisternummer + nationaliteit
 • Geboortedatum + geboorteplaats
 • kopie van uw pas (voor- en achterkant)
 • E-mail (lidkaart verzekering komt via mail)
 • Gsm nummer (of vaste lijn indien geen mobiel nummer)
 • Hebt u een BLOSO-diploma? Ja / nee ?
 • Bent u reeds lid van een andere club in dezelfde sporttak ? (gevechtsdisciplines)
 • Indien minderjarig: attest akkoord ouders + één gsmnummer ouder
 • T-shirt maat ? (inbegrepen bij Urban Year / Urban Month)
 • keuze betaalmethode:
  > jaarabonnement: 240€ / jaar (all in)
  OF
  maandabonnement:
  >1 dag: 20€ / maand (kiezen din- of zondag)
  > 2 dagen: 40€ (dinsdag en zondag)
  Akkoord tot het nemen en/of publiceren van foto’s of bewegende beelden tijdens trainingssessies of clubevenementen.
 • !OPGELET! Lid worden van Urban Self Defence Liedekerke-Roosdaal impliceert ook dat u zich (stilzwijgend) akkoord verklaart met het USD-reglement (hieronder consulteerbaar) en de structurele leiding (van de lessen of evenementen) door de instructeurs.

! OPGELET ! Belangrijke mededeling in verband met de privacywetgeving:

Lid worden van Urban Self Defence impliceert tevens dat u ook stilzwijgend toestemming verleent tot het nemen en publiceren van foto’s / bewegende beelden tijdens trainingssessies en/of clubevenementen. Indien u dit wenst te weigeren, dient u de instructeurs hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen!

Geen enkele opname van welk type dan ook zal worden gebruikt of verleend voor (externe) commerciële doeleinden!

Indien toch beelden verschijnen dewelke u liever verwijderd ziet, kan dit door een simpele mail naar de instructeurs, waarna deze zullen worden weggenomen. Wederzijds respect is de hoeksteen van een goeie organisatie!

USD=ONE TEAM!

URBAN SELF DEFENCE LIEDEKERKE / ROOSDAAL

 RULES OF CONDUCT

 • Men wordt lid van URBAN SELF DEFENCE voor de tijdsduur van (minimum) één jaar en betaalt ook de daarbij horende abonnementsvergoeding.
 • Afhankelijk van de gekozen formule (URBAN YEAR / MONTH / FULL MONTH/DAY CARD) kan er gevraagd worden een aparte bijdrage voor verzekering / t-shirt te betalen. Bepaalde trainingsbenodigdheden zal u dienen aan te schaffen en steeds bij u te hebben op training.
 • De voorwaarden van de verzekeringspolis zijn steeds consulteerbaar, na (schriftelijke) aanvraag aan de verantwoordelijken.
 • Er zal gevraagd worden persoonsgegevens mede te delen (naam-adres-geboortedatum-nationaliteit-mail ev.) en tevens een medisch contactformulier in te vullen, dit ten bate van de verzekering. U ontvangt uw aansluitingskaart op uw privémail. Deze persoonsgegevens worden nooit vrijgegeven aan derden!
 • Aanvaarding als lid gebeurt volledig autonoom (door de instructeur(s)) en er is geen verdere verantwoording verschuldigd voor een eventuele weigering. Aanvragen hiertoe gebeuren door invullen van het contactformulier op de website / FB- pagina of door persoonlijk contact op training.
 • Het einddoel van URBAN SELF DEFENCE is steeds, op een respectvolle en sportieve manier, het aanleren van zelfverdedigingsmethodes en het verkrijgen van een bewuste geest in een fit lichaam.
 • Westerse en (meer bepaald) Vlaamse waarden en gewoonten dienen steeds te worden gerespecteerd en gewaardeerd.
 • De lessen worden uitsluitend in het Nederlands gegeven. Een functionele kennis van het Nederlands is dus noodzakelijk!
 •  URBAN SELF DEFENCE verklaart absolute neutraliteit ten opzichte van geloofsovertuigingen, ideologieën en politieke voorkeuren. Er wordt hiermee tijdens de lessen dan ook geen rekening gehouden! De regels van USD en de trainingsopdrachten van de instructeurs zijn de ENIGE ‘wetten en zekerheden’ tijdens de lessen. Deze dienen ten allen tijde correct en op een respectvolle manier te worden opgevolgd.
 • Men is steeds tijdig aanwezig voor de aanvang van de lessen. Indien verhinderd of later probeert men tijdig te verwittigen. Herhaaldelijk te laat komen zonder verwittigen kan de uitsluiting van één (of meerdere trainingen) inhouden! Tijdig aanwezig zijn is een teken van respect naar de instructeurs toe alsook naar uw medeleden. Ook kan u zich dan correct voorbereiden op de les zonder anderen te storen (protecties / uitleg oefening / verdeling teams / …).
 • Men draagt hygiëne en beleefdheid hoog in het vaandel en komt dus steeds op een verzorgde en correcte manier naar de lessen (juiste en propere kleren, verzorgde nagels, haren opgebonden,…).
 • Er wordt steeds getraind in het standaard URBAN SELF DEFENCE clubshirt (zwart met clublogo’s – dit wordt aangeleverd door USD) en een (zwarte) broek zonder publiciteit of ritsen (dit voor de veiligheid van uzelf en uw trainingspartner).
 • Trainingskledij in andere kleuren kan worden geweigerd! Het niet-dragen van het USD shirt kan inhouden dat de toegang tot de les wordt geweigerd.
 • Witte kousen (lange EN korte!) zijn uit den boze evenals roze shirts, ’teensletsen’, driekwartbroeken of andere gadgets dewelke de aandacht afleiden van de les, dit om de veiligheid (van uzelf en de medeleden) te garanderen en om uniformiteit na te streven.
 • Niettegenstaande URBAN SELF DEFENCE een ‘fighting system’ betreft, alwaar het er soms wat harder kan aan toe gaan, is respect voor de trainingspartner van het allerhoogste belang. Blessures dienen te allen tijde te worden vermeden. Het negeren van deze regel kan onmiddellijke uitsluiting (van verdere deelname aan de lessen) inhouden!
 • De leden die wensen deel te nemen aan ‘FIGHT / CONTACT lessen’ (free full contact sparring) voorzien zich in de nodige bescherming (bitje, kruisbescherming, scheenbescherming, handschoenen). Scheen- en/of kruisbescherming zijn niet verplicht doch men traint in dat geval wel op eigen risico!
 • ‘FIGHT / CONTACT gaat enkel door in aanwezigheid – en onder supervisie – van één of meerdere instructeurs!
 • URBAN SELF DEFENCE is een vrijblijvend doch fysiek belastend systeem en kan enkel beoefend worden door personen die zich in goede fysieke gezondheid bevinden. Indien fysieke ongemakken of medische belemmeringen dient u deze op voorhand te melden!
 • Het bezoeken (en bekijken) van de trainingen door niet-leden is verboden en uitzonderingen op deze regel gebeuren enkel met toestemming van de instructeurs.
 • De eerste proefles (op aanvraag) is steeds gratis en vrijblijvend, waarna een evaluatie door de deelnemer en de lesgever(s) volgt.

                                                               ******************

URBAN SELF DEFENCE LIEDEKERKE-ROOSDAAL

EHBO reanimatie procedure

Wat te doen bij ernstig incident ?

>>> Controleer de vitale functies van het slachtoffer :

 1. A) controleer het bewustzijn

Spreek luid en duidelijk  tegen het slachtoffer en neem hem gerust stevig vast bij de schouder.

 1. B) indien slachtoffer bewusteloos: controleer dan onmiddellijk de ademhaling

Leg een hand op het voorhoofd en kantel het hoofd voorzichtig naar achteren om de luchtweg te openen.

Til de kin op met 2 vingertoppen van de andere hand (kinlift).

>>> Kijken , horen en voelen !

Hou je hoofd boven het aangezicht van het slachtoffer en kijk of de borstkas beweegt,

of je luchtstroom voelt en of je zijn ademhaling hoort.

Dit doe je gedurende 10 seconden !

Bij gebrek aan ademhaling , start de verantwoordelijke  onmiddellijk met de reanimatie procedure.

Laat ondertussen iemand de hulpdiensten bellen op het nummer 112 .

Geef de volgende info  aan 112 en blijf daarna eventueel in contact met de 112 hulpdiensten :

waar , wie en wat !

Vb. : -wij bevinden ons in zaal Monsken te ROOSDAAL , Brusselstraat 19 , 1760  Roosdaal (Pamel)

         OF – wij bevinden ons te Liedekerke, zaal Bokaal, Sportlaan 3…(naast het zwembad)

-> slachtoffer is een man van middelbare leeftijd

– > slachtoffer is bewusteloos en zonder ademhaling

-> wij zijn gestart met de reanimatie

Reanimeren in 6 stappen:

Bij een hartstilstand is er acuut levensgevaar!!!

Direct starten met reanimeren (en het aansluiten van een AED) redt levens!!!

Hou hierbij de onderstaande 6 stappen aan.:

Door te reanimeren neemt u de bloedsomloop en ademhaling over van het slachtoffer.

U stelt de hersenfunctie veilig en overbrugt u de tijd tot de AED of de ambulance er is!

Volg deze 6 stappen bij een hartstilstand:

 1. Controleer het bewustzijn
 • Schud voorzichtig aan de schouders en vraag: ‘Gaat het?’

Geen reactie? Het slachtoffer is bewusteloos.

 1. Controleer ademhaling
 • Leg een hand op het voorhoofd en kantel het hoofd voorzichtig naar achteren om de luchtweg te openen.
 • Til de kin op met 2 vingertoppen van de andere hand (kinlift).
 • Kijk, luister en voel maximaal 10 seconden of er ademhaling is.

Geen normale ademhaling?

 1. Bel direct 112 (of beter : laat bellen !!!)
 • Vraag om een ambulance!
 • Geef correcte informatie door aan 112 (waar! wie! wat!).
 • Vraag om een AED of haal zelf een AED (indien beschikbaar).

Een AED is een apparaat dat een elektrische schok toedient, waardoor het hartritme kan herstellen.

 1. Start direct met 30 borstcompressies:
 • Zet uw handen (vingers in elkaar) midden op de borstkas.
 • Duw het borstbeen 5 à 6 cm in.
 • Doe dit 30 keer in een tempo van tenminste 100 keer per minuut
 •  (maximaal 120 per minuut).
 • Duw niet met de vingers op de ribben, om te voorkomen dat er ribben breken.
 1. Beadem 2 keer:
 • Doe de kinlift (zie stap 2).
 • Kantel het hoofd naar achteren.
 • Knijp de neus dicht.
 • Pas mond-op-mondbeademing toe.
 • Beadem 1 seconde zodat de borstkas omhoog komt (kijk naar de borstkas).
 • Laat het slachtoffer uitademen.
 • Beadem in totaal 2 keer.

Ga door met reanimatie en wissel 30 borstcompressies af met 2 beademingen.

Als er een 2e hulpverlener is: wissel elke 2 minuten.
Onderbreek de reanimatie altijd zo kort mogelijk.

 1. Als de AED er is:
 • Onderbreek de borstcompressies zo kort mogelijk.
 • Ontbloot de borstkas.
 • Zet de AED aan.
 • Doe altijd wat de AED zegt.
 • Bevestig de elektroden.

Volg de opdrachten van de AED op, totdat de ambulanciers zeggen dat u mag stoppen.

BEWAAR STEEDS JE KALMTE !

 {Dank aan Frederic Vervueren en Joris De Keyster voor het opstellen van deze zeer nuttige procedure}